x 

Cart empty
«
»

บทสัมภาษณ์ กับ Dr. Adrian Payne เกียวกับบุหรี่ไฟฟ้า

เขียนโดย Super User
on 29 กรกฎาคม 2558
ฮิต: 10525

บทสัมภาษณ์ กับ Dr. Adrian Payne เกียวกับบุหรี่ไฟฟ้า

      Dr. Adrian Payne เป็นผู้บริหารระดับสูง ของ Tobacco Horizonsรักษาการปรึกษาหารือเกี่ยวกับ การลดอันตรายจากยาสูบ ตลอดเวลา 30 ปี หลังจากการเป็นคุณหมอ ได้ ทำงานบริษัทยา และ บริษัทผลิตบุหรี่นอก และมักจะอยู่ในหน่วยงานลดอันตรายจากบุหรี่

dr adrian payne

เขาได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับความปลอดภัยของบุหรี่ไฟฟ้า ดังนี้

ECD:  บุหรี่ไฟฟ้า มีความเป็นอันตรายมากหรือน้อยกว่าบุหรี่นอก

Payne: จากข้อมูลของความปลอดภัยบุหรี่ไฟฟ้า มันสามารถบอกได้ว่า บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ มีความปลอดภับกว่าบุหรี่จริง สองถึงสามอย่าง คือ บุหรี่ไฟฟ้า ไม่สร้างควันบุหรี่ที่เป็นอันตราย

อย่างไรก็ตามมันก้อเป็นการยากที่จะบอกว่าผู้ที่เข้าใกล้ผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบรรจุพรรณของหลอดบรรจุน้ำยา e-Liquid อาจจะอันตรายกับเด็ก หากนำเข้าสู่ร่างกายโดยกลืนเข้าไป ดังนั้นต้องมีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพการผลิต ต้องใช้บรรจุภัณฑ์กันเด็กเปิดในการออกแบบ

ECD:คุณคิดเห็นอย่างไร กับการเผานิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าให้ร้อน ก่อนที่จะได้ไอน้ำในการสูบ  แล้วการเผาน้ำยา e-liquid ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ให้ร้อน ต่างกับ การจุดไฟเผาบุหรี่นอกอย่างไร

Payne:ผลลัพธ์ของการเผาไหม้ของบุหรี่นำเข้า กับ บุหรี่อิเลกทรอนิกส์ ในการส่งผ่านนิโคติน เหมือนกัน แต่ต่างกันที่การเผาน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จะไม่มีสารอันตรายกว่าพันชนิด สารอันตรายเหล่านี้เกิดการการเผาไหม้ของบุหรี่นอกจริงแต่ก็ยังมีข้อกังวนว่าอาจจะมีผลข้างคียงจากอันตรายของสารชนิดอื่นที่ไม่ใช้ละอองนิโคตินของบุหรี่ไฟฟ้า แต่ตวามรู้ในปัจจุบัยความวืตกกังวลเหล่านี้ดูมีข้อขัดแย้งน้อยมากเมื่อเทียบกับอัตรายของบุหรี่จริง

EDC:มีบทวิจารณ์บางบทวิจารณ์ กล่าวว่า บุหรี่ไฟฟ้า ส่งเสริมให้เยาวชนวัยรุ่น คนหนุ่มสาวและคนที่ไม่สูบบุหรี่หรือเลิกบุหรี่ไฟแล้ว หันมาใช้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ในการสูบมากกว่าบุหรี่จริง

Payne: ในฐานะที่ผู้ก้อเป็นผู้ปกครอง  ก็เข้าใจข้อกังวลว่าวัยรุ่นหนุ่มสาว อาจจะถูกบุหรี่ไฟฟ้าดึงดูดให้เข้าไปสูบมากกว่าบุหรี่นำเข้า แต่ผมก็คิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น เพราะว่าบุหรี่ไฟฟ้า ราคาไม่ถูก และ ยังไม่เห็นว่าผู้ที่เลิกบุหรี่ หรือไม่สูบบุหรี่ และมาใช้บุหรี่ไฟฟ้า แล้วเปลี่ยนไปสูบบุหรี่นอก เพราะหากมีจริงคงมีข่าวให้เราผู้เลิกบุหรี่ ได้ยินบ้างแล้ว ซึ่งข่าวบุหรี่ไฟฟ้าหากเห็นอันตรายจะดังเร็วมาก

ECD: ปฏิกิริยาในสหราชอาณาจักร UK ดูเหมือนจะเป็นไปได้ว่าว่าe-cig จะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเลิกบุหรี่ หรือ ทดแทนการสูบบุหรี่  แต่มีความจำเป็นที่ต้องวิจัยเพิ่มเติม และควรทำการศึกษาวิจัยให้มากขึ้น ก่อนที่ที่จะทำการอนุญาตให้ขายบุหรี่ไฟฟ้า

Payne: ดีแน่นอน ที่บางคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าอาจช่วยอัตราการเพิ่มมากขึ้นของการสูบบุหรี่ในปัจจุบัน ทำให้แสดงให้เหนว่ามีความต่อต้านด้านสาธารณสุข ของประชาชนทั่วไป นอกเหนือจากด้านอันตรายลดลง บุหรี่ไฟฟ้าสามารถสร้าง ความรู้สึกเมือนการสูบบุหรี่ ซึ่งส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่น ๆ ในการเลิกบุหรี่ทำไม่ได้ เมื่อนึกถึงความจำเป็นในการวิจัยมากขึ้นผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้ แต่ก็ไม่ควรที่จะให้ electronic cigarettes มีการขายสู่ตลาดขณะนี้ เพราะ ถ้าเป็นหากบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ดี จะเป็นการโหดร้าย กับประชาชนผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า เพิ่อเลิกบุหรี่นอก  แล้วสุดท้ายต้องโดนบังคับให้กลับมาสูบ บุหรี่แบบดังเดิมECD: สาธารณสุขควรช่วยค่าใช้จ่ายให้กับกองทุนวิจัยบุหรี่ไฟฟ้า หรือไม่ ในขณะที่พวกเขาควรจะยกเลิกการนำเข้า  นอกจากนี้บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ควรที่จะต้องถูกหักภาษีจากรัฐบาลเพื่อชดเชยการสูญเสียรายได้ที่อาจจะเกิดขึ้น

Payne: ในช่วงเวลาของวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อสาธารณสุข ภายใต้ความกดดันทางการเงินเงินทุนอาจจะต้องหามาจากแหล่งอื่น แต่มันก็เป็นการดีที่กลุ่มทุกขภาพทั้งหลาย จะมีส่วนร่วมในการออกแบบ วิจัยและทบทวนประเมินงานอย่างเต็มที่  เพื่อดูความเป็นไปได้ของบุหรี่ไฟฟ้า ในระยะยาว ว่าสามารถเป็นทางเลือกที่อันตรายน้อยกว่าการสูบบุหรี่ ทดแทนหรือเลิกบุหรี่ได้หรือไม่ มันก็จริงหากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย จะทำให้ได้รับภาษีจากบุหรี่น้อยลง แต่ผมหวังว่ารัฐบาลจะใช้นโยบายภาษีให้ผู้สูบบุหรี่ไปหาผลิตภัณฑ์ที่อันตรายน้อยกว่า